top of page

Student Group

Public·467 members

Mga Halimbawa ng Idyoma sa Iba't Ibang Konteksto: Pag-aaral, Pakikipag-usap at Pagsulat


Idyomatiko Halimbawa: Mga Matalinhagang Pagpapahayag sa Filipino
Ang idyoma ay isang uri ng matalinhagang pagpapahayag na hindi tuwirang nagbibigay ng kahulugan sa isang ideya. Ito ay karaniwang binubuo ng mga salita o parirala na may natatanging kahulugan sa isang partikular na wika o kultura. Ang mga idyoma ay hindi literal na isinasalin sa ibang wika, kundi hinahanapan ng katapat na idyoma na may kaparehong diwa o mensahe.
idyomatiko halimbawa


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2tVmL2&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0LITYlSakD7Ihz-1rFRR-WMga Uri ng Idyoma
May iba't ibang uri ng idyoma ayon sa paraan ng pagbuo at paggamit nito. Narito ang ilan sa mga uri ng idyoma:


 • Idyomatikong Parirala - Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang salita na nagtataglay ng isang espesyal na kahulugan na hindi maaaring hulaan sa pamamagitan ng mga indibidwal na salita. Halimbawa: balat-sibuyas (mabilis masaktan), buwayang lubog (taksil sa kapwa), suntok sa buwan (imposible). • Idyomatikong Sawikain - Ito ay isang uri ng idyomatikong parirala na naglalarawan sa isang bagay, tao, pangyayari, o sitwasyon sa pamamagitan ng paghahambing o pagtutulad. Halimbawa: ilaw ng tahanan (ina), haligi ng tahanan (ama), nagmumurang kamyas (matanda na nag-iisip bata). • Idyomatikong Salawikain - Ito ay isang uri ng idyomatikong parirala na nagbibigay ng payo, aral, o kaalaman tungkol sa buhay at lipunan. Halimbawa: kung ano ang itinanim, siyang aanihin (ang gawa mo ay babalik sa iyo), nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa (kailangan mong magsumikap para makamit ang iyong mga pangarap), kung may tiyaga, may nilaga (ang pagsisikap ay may gantimpala). • Idyomatikong Bugtong - Ito ay isang uri ng idyomatikong parirala na naglalaro sa mga salita upang makabuo ng isang palaisipan o talinghaga. Halimbawa: bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit (huwag maging pikon kung ikaw ay napuna), mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo (aso), nagtago si Pedro, labas ang ulo (pako).Mga Halimbawa at Kahulugan ng Idyoma
Narito ang ilan sa mga halimbawa at kahulugan ng idyoma sa Filipino:


IDYOMA


KAHULUGAN


bukas ang palad


matulungin


kisapmata


iglap


durugin ang puso


pasakitan


magsunog ng kilay


mag-aral ng mabuti


nadadarang ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


nauudyukan o nahihikayat ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


maitim ang budhi


tuso o masama ang intensyon


pantay na ang mga paa


patay na


bahag ang buntot


duwag o takot harapin ang problema


nakalutang sa ulap


sobrang saya o ligaya


naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo.


naghahanap ng gulo, away o problema.


Mga Pinagmulan ng Idyoma
Ang mga idyoma ay hindi basta-basta nabuo o naimbento ng isang tao. Ito ay may mga pinagmulan o pinag-ugatan na nagmula sa iba't ibang aspeto ng buhay at lipunan. Narito ang ilan sa mga pinagmulan ng idyoma:


 • Kasaysayan at Kultura - Ang ilan sa mga idyoma ay nag-reflect ng mga pangyayari, tradisyon, o paniniwala na naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng isang bansa o grupo. Halimbawa: pusong mammon (mula sa salitang Espanyol na mammon na nangangahulugang pera o kayamanan), banal na aso, santong kabayo (mula sa paniniwala ng mga Pilipino na ang aso at kabayo ay may mga espiritu na dapat igalang), naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo (mula sa kuwentong bayan tungkol sa isang lalaking naghanap ng batong ipupukpok sa ulo ng kanyang anak na si Juan Tamad). • Literatura at Sining - Ang ilan sa mga idyoma ay hango sa mga akda, obra, o likha ng mga manunulat, makata, o alagad ng sining. Halimbawa: kisapmata (mula sa isang awitin ni Rico J. Puno na tumutukoy sa bilis ng paglipas ng panahon), nagdilang anghel (mula sa isang nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere na tumutukoy sa pagkakatotoo ng sinabi ng isang tao), suntok sa buwan (mula sa isang pelikula ni Lino Brocka na tumutukoy sa isang imposibleng pangarap).Agham at Teknolohiya - Ang ilan sa mga idyoma ay may kaugnayan sa mga konsepto, termino, o imbensyon na nauukol sa agham at teknolohiya. Halimbawa: nasa mga balikat o kamay


nasa kanya ang responsibilidad


magsunog ng kilay


mag-aral ng mabuti


bahag ang buntot


duwag o takot harapin ang problema


nadadarang ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


nauudyukan o nahihikayat ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


maitim ang budhi


tuso o masama ang intensyon


pantay na ang mga paa


patay na


nakalutang sa ulap


sobrang saya o ligaya


naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo.


naghahanap ng gulo, away o problema.


Mga Gamit at Layunin ng Idyoma
Ang mga idyoma ay hindi lamang basta-basta ginagamit sa pagsasalita o pagsulat. Ito ay may mga gamit at layunin na nagpapayaman sa wika at komunikasyon. Narito ang ilan sa mga gamit at layunin ng idyoma:


 • Pagpapahayag ng damdamin o emosyon - Ang mga idyoma ay nagbibigay ng mas malalim at mas malikhaing paraan ng pagpapahayag ng damdamin o emosyon ng isang tao. Halimbawa: kumukulo ang tiyan (galit), bumubula ang bibig (sobrang galit), nagliliyab ang puso (sobrang saya o pag-ibig). • Pagbibigay-diin o pagpapalakas ng mensahe - Ang mga idyoma ay nagbibigay-diin o nagpapalakas ng mensahe na gustong iparating ng isang tao. Halimbawa: isang kahig, isang tuka (husto lamang ang kinikita sa pagkain), matandang tinali (matandang binata o dalaga), suntok sa buwan (imposible).Pagpapakita ng kultura o pagkakakilanlan - Ang mga idyoma ay nagpapakita ng kultura o pagkakakilanlan ng isang bansa o grupo. Ito ay naglalarawan ng mga pangyayari, tradisyon, paniniwala, o kaugalian na naging bahagi ng kanilang kasaysayan at pamumuhay. Halimbawa: nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa (nagpapakita ng pananampalataya at pagsisikap ng mga Pilipino), nadadarang ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


nauudyukan o nahihikayat ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


maitim ang budhi


tuso o masama ang intensyon


pantay na ang mga paa


patay na


bahag ang buntot


duwag o takot harapin ang problema


nakalutang sa ulap


sobrang saya o ligaya


naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo.


naghahanap ng gulo, away o problema.


Mga Halimbawa ng Idyoma sa Iba't Ibang Konteksto
Ang mga idyoma ay hindi lamang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap o pagsulat. Ito ay maaari ring makita sa iba't ibang konteksto o larangan na nagpapakita ng iba't ibang gamit at layunin nito. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng idyoma sa iba't ibang konteksto:


Idyoma sa Pag-aaral - Ang mga idyoma ay ginagamit sa pag-aaral upang magbigay ng mas malinaw at mas kawili-wiling paliwanag sa mga konsepto, termino, o ideya na nauukol sa iba't ibang asignatura o disiplina. Halimbawa: magsunog ng kilay (mag-aral ng mabuti), guhit ng palad (kapalaran), nasa mga balikat o kamay


nasa kanya ang responsibilidad


magsunog ng kilay


mag-aral ng mabuti


bahag ang buntot


duwag o takot harapin ang problema


nadadarang ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


nauudyukan o nahihikayat ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


maitim ang budhi


tuso o masama ang intensyon


pantay na ang mga paa


patay na


nakalutang sa ulap


sobrang saya o ligaya


naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo.


naghahanap ng gulo, away o problema.


 • Idyoma sa Pakikipag-usap - Ang mga idyoma ay ginagamit sa pakikipag-usap upang magbigay ng mas malikhain at mas nakakaaliw na paraan ng pagpapahayag ng damdamin, opinyon, o kuro-kuro sa iba't ibang paksa o isyu. Halimbawa: kumukulo ang tiyan (galit), nagdilang anghel (nagkakatotoo ang sinabi), suntok sa buwan (imposible). • Idyoma sa Pagsulat - Ang mga idyoma ay ginagamit sa pagsulat upang magbigay ng mas mayaman at mas makabuluhang estilo at tono sa mga akda, obra, o likha na nauukol sa iba't ibang genre, uri, o anyo. Halimbawa: nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa (nagpapakita ng pananampalataya at pagsisikap), bukas ang palad (matulungin), bahag ang buntot (duwag).Idyoma sa Wika at Kultura - Ang mga idyoma ay ginagamit sa wika at kultura upang magpapakita ng pagkakaiba-iba at pagkakatulad ng mga wika at kultura sa buong mundo. Ito ay naglalarawan ng mga pangyayari, tradisyon, paniniwala, o kaugalian na naging bahagi ng kasaysayan at pamumuhay ng isang bansa o grupo. Halimbawa: nadadarang ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


nauudyukan o nahihikayat ang ilang kabataan para mangopya sa pagsusulit lalo na kung di sila nag-aaral.


maitim ang budhi


tuso o masama ang intensyon


pantay na ang mga paa


patay na


nakalutang sa ulap


sobrang saya o ligaya


naghahanap ng batong ipupukpok sa ulo.


naghahanap ng gulo, away o problema.


 • , pantay na ang mga paa (patay na), maitim ang budhi (tuso o masama ang intensyon).

4e3182286b


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page